-Folkets helsetilstand er resultatet av innsats innenfor en rekke samfunnsområder. Skal vi lykkes med å få til et bredt, sektorovergripende folkehelsearbeid, må det forankres i politisk og administrativ ledelse og i de overordnede plansystemene. Mange fylkeskommuner er kommet langt nettopp med dette, sa fylkesordfører Thore Westermoen i et innlegg på Regjeringens kontaktkonferanse for fylkeskommunene nylig. Signaler fra både Regjeringen og Stortinget tyder på at de nye regionene vil få større ansvar innenfor folkehelsearbeidet enn det fylkeskommunene har i dag.

av admin, publisert 2. mai 2007 | Skriv ut siden