Samferdselspolitikerne i fylkeskommunen uttalte seg i dag meget bekymret for den nedbygging av veikapitalen som skjer på riksveiene utover stamveiene. De anbefaler at den oppstart regjeringen har gjort for å dempe nedbyggingen gis vesentlig større fokus. De går inn for at det lages et program som legger opp til økt fokus på reasfaltering og som har som mål å løfte riksveiene opp på målsatt standard. Uttalelsene ble fremsatt i forbindelse med at hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag behandlet et forslag fra Statens vegvesen, Region Sør til Statsbudsjettet for 2008. Fylkestinget behandler også saken 18. juni.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2007 | Skriv ut siden