Fylkestinget i Sogn og Fjordane skal 13. juni behandle regionreformen. Fylkesrådmann Jan Øhlckers innstiller på at fremtidige regioner bør organiseres etter landsdelsmodellen. Vestlandsregionen bør gå fra Nord-Rogaland til Møre. Dersom det ikke blir en landsdelsmodell, vil fylkesrådmannen ha et forsterket fylke med nåværende fylkesgrenser.

Fylkesrådmann Øhlckers mener en folkestyrt region vil legge bedre til rette for samhandling mellom by og land på Vestlandet. Han ser det som viktig at landsdelene får anledning til å utvikle egen politikk for å kunne utnytte egne muligheter og fordeler.
Landsdelsregioner vil utgjøre en motvekt mot statlig sentralisering, blant annet ved at det blir gitt større rom for regional fordelingspolitikk. Sterke landsdelsregioner vil legge bedre til rette for utvikling i hele landet.
Fylkesrådmannen peker også på at for at regionene skal bli fremtidsrettede og overlevingsdyktige, må da få overført flere oppgaver fra staten. I den sammenheng trekker han frem at både sykehusene og veivesenet bør overføres til regionene.

av admin, publisert 21. mai 2007 | Skriv ut siden