Fylkesrådmann Tine Sundtoft presenterer i disse dager en økonomisk rapport for Vest-Agder fylkeskommune basert på utviklingen etter årets fire første måneder. På grunnlag av resultater så langt i året samt varsler og tendenser for resten av året antyder hun nå i en prognose at årets driftsresultat kan bli vel 22 millioner kroner lavere enn opprinnelig ramme i årsbudsjettet som ble vedtatt av fylkestinget i desember i fjor. Dette skyldes at inntektene ser ut til å svikte med vel 13 millioner kroner og at utgiftene blir henimot 9 millioner kroner høyere enn antatt.

Inntektssvikten vil i det vesentlige ha sammenheng med at en prisnedgang i energimarkedet gir fylkeskommunen lavere konsesjonskraftinntekter. På utgiftssiden vil utdanningssektorens bruke mer midler enn forutsatt som følge av at lærlingtilskuddet er økt med 4000 kroner per lærling. Også regionalavdelingen får høyere utgiften en forventet ettersom Vest-Agder Kollektivtrafikk rapporterer et merforbruk som virksomheten for en stor del drar med seg fra i fjor.

av admin, publisert 30. mai 2007 | Skriv ut siden