Veksten er noe lavere i april enn for årets tre første måneder. Isolert sett er inngangen lavere i april 2007 enn i april 2006. - nær 150 millioner kroner eller minus 4,3 prosent. Årsaken er trolig en nedgang på forskuddskatten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2007 | Skriv ut siden