I årets oppgjør er det kun blitt gitt sentrale tillegg for de gruppene som er omfattet av disse forhandlingene. Lønnstilleggene blir på minimum 10 600 kroner. - Jeg er tilfreds med at vi kom til enighet med en forsvarlig økonomisk ramme, utrykker Ulleren.

Resultatet innebærer et lønnstillegg på kr 7500 (avtalt i 2006) samt en ytterligere lønnsøkning på 1,40 prosent. Dette betyr for eksempel at en fagarbeider med full ansiennitet får 11 700 kroner i økt årslønn fra 1. mai. Undervisningspersonale med lengst utdanning får en økning i minstelønn på opptil 21 800 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2007 | Skriv ut siden