Landsstyret i KS vil at kommuner og fylkeskommuner setter sine egne klimamål, og at regjeringen legger opp til nye investeringstilskudd til infrastruktur som fremskynder miljø- og klimasatsing. Uttalelsen fremhever den viktige rollen norske kommuner og fylkeskommuner har i miljø- og klimapolitikken. Landsstyret konstaterer med tilfredshet at det vises stor vilje rundt i landet til å gå løs på klimautfordringene.

Det understrekes at hver kommune og fylkeskommune har store muligheter til å ”handle lokalt og regionalt” Det er landsstyrets oppfatning at de beste resultatene oppnås når hver kommune og fylkeskommune selv definerer hvilke utfordringer og muligheter til å løse dem som er mest relevante lokalt og regionalt. Det anses som lite hensiktsmessig at staten definerer klimamål for kommunal sektor, ikke minst fordi utfordringene er så mangfoldige rundt i Norge.
Det pekes på at klimapolitikk medfører betydelige kostnader. Infrastruktur til fjernvarme, økt satsing på kollektivtrafikk, kollektivfelt, knutepunkter og kollektivterminaler er kostnadskrevende, men har stor effekt. Det er derfor viktig å utvikle gode finansierings- og støtteordninger for investeringer i klima- og miljøtiltak

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mai 2007 | Skriv ut siden