Tall innhentet fra fylkeskommunene viser at de er godt i gang med å iverksette regjeringens tiltakspakke. Da regjeringen i januar la frem en tiltakspakke for å stimulere sysselsettingen i norsk økonomi, var en stor del rettet mot kommunene og fylkeskommunene. Hoveddelen av dette var et tilskudd på fire milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av bygg, veier og anlegg. -Vårt mål var å koble ledige hender med viktige oppgaver. -Tilbakemeldingene viser at kommunene og fylkeskommunene gjør jobben vi har bedt dem om å gjøre. Vi kan også forvente at effekten på sysselsettingen av dette tilskuddet vil bli enda sterkere utover sommeren og høsten, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

av admin, publisert 3. mai 2007 | Skriv ut siden