Ordfører Kjell Erfjord (KrF) i Rogalands-kommunen Lund, som grenser til Vest-Agder, uttrykker overfor avisen Agder at han er meget skuffet over regjeringens regionmelding. Han mener det bør overføres flere oppgaver fra staten til regionene og kommunene. Da formannskapet i kommunen nylig behandlet regionreformen gikk flertallet inn for en regionmodell hvor hele Rogaland blir en region sammen med Agder-fylkene og Hordaland..

Formannskapet gikk også inn for at reformen må bli varig og robust med sterke regioner med store oppgaver. Det anbefales at regionmodellen legges til grunn for gjennomføring av forvaltningsreformen. Forutsetningen for det er, etter formannskapets mening, at staten avgir betydelig makt til det regionale nivået, for eksempel hovedansvar for samferdselspolitikken

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mai 2007 | Skriv ut siden