Formannskapet i Marnardal kommune har drøftet regionreformen. Politikerne stemte for rådmannens forslag om å inndele landet i regioner. De gikk også inn for å slå Vest-Agder og Aust-Agder sammen til en region. Det var også politikere som pekte på at fylkene på Agder sammen med Rogaland kunne bli en tung region. Tidligere i vår har imidlertid sentrale fylkespolitikere i Rogaland gitt uttrykk for at de ikke ser en sammenslåing med Agder-fylkene som sannsynlig og interessant.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2007 | Skriv ut siden