14077,1316

Kjevik hadde i første kvartal i år en passasjervekst på 50 prosent på utenlandsrutene. Dette omfatter de fire rutene til henholdsvis København, Amsterdam, London og Alicante. Rutene til København og Amsterdam er begge i sterk utvikling. Ruten til London har dessverre ikke hatt den samme gode utviklingen og det er nødvendig å sikre denne rutens fremtid. 30. mars ble det åpnet en ny rute til Aberdeen. Det trenges investering i markedsføring for å sikre en god trafikk på denne ruten.
I henvendelsen fra Rådet for utvikling av Kjevik tas det også til orde for å få etablert et fond for å sikre at Kjevik klarer å holde på sine internasjonale ruter, samt tiltrekke seg nye ruter. Det legges opp til et fond på fem millioner kroner over tre år. Rådet vil fremme et forslag om etablering av et slikt fond i nær fremtid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mai 2007 | Skriv ut siden