I perioden 21. til 23. mars ble rollespillet miniStortinget arrangert for andre gang på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand.  Totalt 169 samfunnsfagelever fra videregående skoler på Agder og i Rogaland dannet et ministorting etter modell av nasjonalforsamlingen i Oslo.  I tillegg utgjorde elever fra Vågsbygd og Vennesla videregående skoler regjering og presidentskap. Deltakerevalueringen som nå er gjennomgått er meget positiv. Prosjektgruppa bak arrangementet har derfor vedtatt å arrangere miniStorting også neste skoleår. Det vi foregå fra 2. til 4. april.

Det politiske rollespillet, som ble åpnet av utenriksminister Jonas Gahr Støre, inneholdt tre dager med hardt politisk arbeid og friske debatter. Deltakerne, som kom fra ni videregående skoler på Agder og i Rogaland, gikk inn i roller som presidentskap, regjering, stortingsrepresentanter og politiske journalister. 
 
I miniStortinget lærer elevene gjennom rollespillet om forholdet mellom lovgivende og utøvende statsmakt, og om Stortingets oppgaver og arbeidsmåter.  Elevene opplevde tre intensive dager bestående av trontale, trontaledebatt, partigruppemøter, komitémøter, spørretime, plenumsvoteringer og utarbeidelse av komitéinnstillinger. 
MiniStortinget er først og fremst et tilbud til elever med faget Samfunnskunnskap A Rollespillet ligger tett opp til læreplanmålene i dette faget, men det involverer også medielinjen ved Tangen videregående skole, som skal være kritiske journalister og publisere aviser med nyheter og reportasjer fra miniStortinget både på papir og på nett.  Disse nyhetene publiseres fortløpende under arrangementet.
 
Hovedformålet med prosjektet er å øke elevenes kunnskap om og interesse for å delta i de politiske prosesser og organer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2007 | Skriv ut siden