Høgskolen i Agder melder i dag på nettsiden at NOKUT-komiteen som har vurdert søknaden om akkreditering av Høgskolen i Agder som universitet nå har avholdt sitt siste møte. Komiteen har enstemmig konkludert med at høgskolen oppfyller kriteriene for akkreditering som universitet. Komiteen anbefaler dermed overfor NOKUTs styre at Høgskolen i Agder akkrediteres som universitet.

Det forventes at saken behandles i NOKUTs styre 19. juni. Forutsatt positivt utfall av behandlingen i NOKUTs styre, oversendes saken til viderebehandling i Kunnskapsdepartementet.
Dermed tyder det på at en langvarig kamp både fra høgskolens egen side og fra det politiske miljøet i landsdelen nå endelig når målsettingen om et Agder Universitet

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2007 | Skriv ut siden