Regjeringen presenterer en bredbåndspakke på 255 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Av disse tildeles 2,82 millioner kroner til Vest-Agder. Målet er at  løftet om bredbånd til alle i 2007 blir innfridd. - Vi kan ikke akseptere at noen i landet blir tapere i den digitale utviklingen. Bredbånd gir også store muligheter for næringsutvikling rundt i landet. For å sikre bredbånd til alle har regjeringen satset på å stimulere til raskere utbygging, særlig i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut, sier kommunalminister Åslaug Haga i en pressemelding.

Med den nye bevilgningen vil det i løpet av inneværende år bli brukt 377 statlige millioner for å sikre bredbåndsdekning i hele landet. I 2006 ble det bevilget 119 millioner til bredbånd. Gjennom lokale og regionale spleiselag vil det dermed bli investert om lag 750 millioner kroner til bredbåndsutbygging i områder som ikke ville fått bredbånd uten at det offentlige stilte opp.
Alle fylker og kommuner vil i tillegg kunne søke om bevilgninger fra Høykom-midlene, som økes med 100 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mai 2007 | Skriv ut siden