-Det er etter hvert blitt mange ansatte på bedriftene i Korsvik og det begynner å bli trangt på parkeringsplassene ved bedriftene. Vi har fått innspill og oppfordringer fra bedriftene på at en slik ruteplan vil være et kjærkomment tilskudd til å få folk til å ta bussen istedenfor bilen til jobb, sier Roald Morvik. Mange synes det er vanskelig å måtte orientere seg i flere ulike bussplaner og vet gjerne ikke om hvor mange bussmuligheter man egentlig har for å komme seg til jobben. Forhåpentligvis vil en slik samletabell gjøre det enklere å benytte bussen til og fra bostedet.
Om en slik papirtabell er fremtiden er vanskelig å si. Det er et stort manuelt arbeid å produsere en slik tilpasset ruteplan. Fremtiden ligger kanskje mer i elektroniske systemer hvor man kan "designe" sine egne ruteplaner på kontoret eller hjemme i stua. Ruteopplysningen vil i løpet av året skifte ut sin gamle søkemotor, og vil forhåpentligvis ha mulighet til å implementere en slik løsning i den nye søkemotoren.
Ruteplanen er gyldig frem til sommerrutene trer i kraft.
177-agder

av admin, publisert 14. mai 2007 | Skriv ut siden