- Regjeringen vil styrke arbeidet med fornying av offentlig forvaltning og IKT. Med et nytt forvaltningsorgan får vi større gjennomføringskraft i dette arbeidet, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. I en pressemelding opplyser hun at Regjeringen har vedtatt å legge fram forslag om etablering av et nytt forvaltningsorgan. Det nye forvaltningsorganet skal arbeide med fornying, IKT, ledelse, organisering og omstilling, informasjonspolitikk, innkjøpspolitikk og sørge for at arbeidet på disse områdene blir mer helhetlig enn hva tilfellet er i dag.

- Vår ambisjon er å skape verdens beste offentlig sektor. Brukere skal få bedre service og kvalitet på tjenestene. Vi vil forbedre offentlig sektor med mer helhetlig, samordnet og slagkraftig innsats. Derfor oppretter vi et eget forvaltningsorgan som skal bistå med operative oppgaver, analyse, rådgivning og utredning, sier Grande Røys.
Aksjeselskapet Statskonsult AS avvikles og de ansatte overføres til det nye forvaltningsorganet sammen med flere IKT-miljøer.
Det nye forvaltningsorganet skal være etablert fra 1. januar 2008 og bestå av det som i dag utgjør Statskonsult AS, Norge.no og E-handelssekretariatet. Det skal også overføres enkelte oppgaver fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til det nye forvaltningsorganet.

av admin, publisert 9. mai 2007 | Skriv ut siden