Da en av beboerne på Hananger i Farsund nylig fjernet vegetasjon og jord fra en stor stein i hagen avdekket han nye helleristninger. De omfattet rundt 20 såkalte skålgroper som er den vanligste formen for helleristninger i området. For tiden gjennomfører fylkeskommunen sammen med Universitetet i Oslo et forskningsprosjekt om bronsealderen på Lista. -Oppdagelser som det nye helleristningsfeltet på Hananger representer nyttige innspill i så måte, sier fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar til Farsunds Avis.

Skålgropene fremstår tydelig på den store steinen. Noen av gropene grupperer seg i flotteJærberget -Penne rosettmønstre.
Det er tidligere gjort flere funn av gjenstander fra bronsealderen på Lista og imrådet der det nye funnet ble gjort. Stylegar karakteriserer Lista som et av de virkrelige store navnene innenfor norsk og nordisk bronsealder. Ikke minst skyldes det de store og mange helleristningsfeltene med Jærberget på Penne og Kvijø som de mest kjente.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2007 | Skriv ut siden