Agderforskning og International Research Institute of Stavanger -IRIS - har i samarbeid søkt Vest-Agder fylkeskommune om å delta i forsknings- og utviklingsprosjektet: Regional verdiskapning: holdninger, mentalitet og verdigrunnlag. Prosjektet omfatter hele Agder sammen med Stavangerregionen. Fylkesutvalget sa i dag enstemmig ja til å delta under forutsetning av at Aust-Agder fylkeskommune og Stavangerregionen også deltar. Vest-Agder finansierer i første omgang 250.000 kroner av prosjektkostnadene. Prosjektet bygger på erfaringene fra Scenarier Rogaland Agder 2020 som de samme forskningsinstitusjonene gjennomførte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mai 2007 | Skriv ut siden