Takstene på bussbilletter i Kristiansands-regionen ble beholdt uendret fra 2004 og ut 2005. Til tross for takstøkning fra januar 2006, ble det allikevel en passasjervekst på 4,6 prosent fra 2005 til 2006. Redusert antall reisende og derav inntektsbortfall som følge av økt takst, ble unngått. Dette er svært positivt og skyldes trolig at Vest-Agder Kollektivtrafikk og rutebilselskapene i fellesskap fant frem til en gunstig innretning på takstøkingen, skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft i en orientering hun i dag la frem for fylkesutvalget.

Gjennomsnittlig betalte hver passasjer 74 øre mer per reise i 2006 sammenliknet med i 2005. Prisen per reise betegnes fortsatt som relativt lav. Den ligger i snitt på 12,10 kroner. Særlig er busskortreisene rimelige. De ligger på fra 6,22 kroner per reise på ungdomskort til 12,37 kroner per reise på 30-dagerskort. Det faktum at man har en passasjerøkning samtidig med en takstøkning, er et uttrykk for at passasjerene finner at tilbudet er verd prisen. 

av admin, publisert 8. mai 2007 | Skriv ut siden