På konferansen deltok til sammen 65 representanter fra fylkeseldrerådene i samtlige fylker. Et av hovedtemaene på konferansen har vært Statens eldreplan II. Både statsekretær Vegar Harsvik og leder i Statens Seniorråd Ivar Leveraas var hovedinnledere. Leveraas fikk for øvrig med seg en klar bestilling hjem til Seniorådet. Landskonferansen besluttet enstemmig å be Statens Seniorråd anmode KS om å ta med eldrerådene i sitt opplæringsopplegg for kommune- og fylkespolitikere etter kommune- og fylkestingsvalget til høsten.
-Det mest positive med landskonferansen denne gangen er vi både har maktet å se på Fylkeseldrerådenes landskonferansestrukturen i fylkeseldrerådene og at vi har hatt klare politiske signaler å gi til sentrale myndigheter, sier Niels-Otto Hægeland. 
Neste landskonferanse for fylkeseldrerådene vil bli arrangert i Bodø.
 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2007 | Skriv ut siden