Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag at fylkeskommunen skal tilby friskolene å videreføre felles innsøkning og utvidelse av ordningen til også å omfatte inntaket av elever til videregående skole. Gjennom de nye innsøkningsrutinene får eleven tilbud i tråd med sine prioriterte ønsker. Dersom en elev har en friskole som sitt første valg, og eleven får plass der, vil vedkommende få beskjed fra fylkeskommunens inntak at han eller hun strykes fra fylkeskommunens lister når eleven takker ja til den plassen. På den måten kan det utarbeides en mer presis oversikt over behovet for skoleplasser.

Tidligere år har elever i grunnskolen kunnet søke plass ved så mange friskoler de ønsket og samtidig legge inn tre prioriterte ønsker til fylkeskommunens skoler. Det skjedde forholdsvis ofte at elever takket ja til plass både på en friskole og en plass i den offentlige skolen. På den måten ble det planlagt for stor kapasitet, og skoleplasser ble stående ubrukt. Ordningen medførte også mye usikkerhet for de tilbudene som hadde kritisk lavt elevtall.
Fylkesrådmann Tine Sundtoft ser fordeler ved stor grad av samordning i innsøkning og inntak. Inntaksprosessen blir mer oversiktlig, bedre koordinert og en unngår lettere at flere tilbydere forventer den samme eleven når skolen starter om høsten. Felles inntak gir bedre planleggingsgrunnlag.
Friskolene betaler nå for å delta i fylkeskommunens innsøkningssystem. Beløpet vil økes noe om tjenesten skal utvides til også å omfatte inntaket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer