-Vi er i rute med byggingen av en nye Tangen videregående skole, sa prosjektleder Kristian Dølvik fra firmaet PTL da han i dag orienterte fylkeskommunens skolepolitikere om fremdriften for prosjektet. Siden i vinter har det vært utført grunnarbeider med utgravinger, spunting og peling. Utgravingen har avdekket forurenset masse som har medført ekstraarbeid. I neste uke starter betongarbeidene. Går den videre byggeprosessen som forutsatt vil skolen stå klar til å bli tatt i bruk fra skolestart høsten 2009.

Dølvik opplyste at det under utgravingen er dukket opp et belte med sterkt forurenset masse fra tidligere industriell virksomhet i området. Den omfatter etter et foreløpige anslag rundt 800 tonn som må spesialbehandles. Massen vil bli fraktet til Danmark for destruering. Dette gir en ekstrakostnad. Den ligger imidlertid innenfor den økonomisk reserverammen.
Prosjektlederen ser optimistisk på den videre utviklingen for prosjektet. Det er en viss usikkerhet knyttet til sterkt press i byggmarkedet. I løpet av året skal det kontraheres nye anbud for rundt 200 millioner kroner. -Det blir spennende å registrere hvordan markedet utvikler seg, sa Dølvik.
Politikerne i hovedutvalg for kultur og utdanning er opptatt av at det må ordnes tilfredsstillende løsninger for kroppsøving i området. Det har vært lagt opp til å løse dette gjennom å benytte fasiliteter i det nye aktivitetshuset Kristiansand kommune har planlagt på Marinetomta. Det er nå bitt kjent at det ser ut til å bli vanskelig for kommunen å få reist dette bygget som planlagt. Fylkeskommunens skolepolitikere uttrykker at det nå er behov for en avklaring med kommunen slik at elevene unngår å få en mindre tilfredsstillende løsning for kroppsøving.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer