-Vi tror at den offentlige tannhelsetjenesten for Søgne og Songdalen vil finne den mest funksjonelle og rasjonelle lokalisering i rådhuset på Tangvall. Vi planlegger med dette for øye og håper på et signal fra fylkeskommunen, slik at lokalene kan tilpasses det fremtidige bruk i forbindelse med det prosjekteringsarbeid som pågår nå, skriver rådmann Kåre Egil Nerbø i Søgne kommune i et brev til fylkestannlege Per Kvinlaug. Fylkestinget har vedtatt at den offentlige tannhelsetjenesten i Søgne og Songdalen skal samles på et sted i en av kommunene.

Før jul sendte fylkestannlege Per Kvinlaug brev til Søgne og Songdalen kommuner for å få deres innspill til lokalisering av en ny felles storklinikk for de to kommunene. -Vi vil signalisere at det er et sterkt ønske om at klinikken lokaliseres til Songdalen, nærmere bestemt i Nodeland sentrum, skrev rådmann Vidar Skaaland i Songdalen i et svarbrev i januar. Dermed er det klart at begge kommunene tilbyr lokaler.
Rådmann Nerbø opplyser i svarbrevet at det er lagt inn 400 kvadratmeter for en tannklinikk i et kommende utvidet rådhus i Søgne. Kommunestyret har avsatt midler i økonomiplanen til oppstart i 2008 for et byggeprosjekt som i tillegg skal inneholde et nytt bibliotek. Rådhuset skal også renoveres med tilpasning for nye funksjoner som NAV og nødvendige behov for de ansatte. Et fremtidig lokale for den offentlige tannhelsetjenesten kan bli liggende i første etasje, men funksjonelle heisløsninger vil gjøre det mulig å legge kontorene i også andre eller tredje etasje. Parkering vil kunne skje ved og under rådhuset.
Det vil nå bli utarbeidet et saksfremlegg for at de politiske organene i fylkeskommunen for at de skal kunne fatte beslutning om hvor klinikken skal ligge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)
Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)