I dag gjorde Stortinget det klart at det i denne omgang ikke vil bli flyttet mer makt fra staten til de nye regionene enn det som Kommunalkomiteen foreslo i april. Regjeringen fikk flertall for sitt syn med støtte fra Venstre og delvis Kristelig Folkeparti. KrF vil gå lenger i å overføre oppgaver enn regjeringspartiene. Det eneste endringsforslaget det ble flertall for var et forslag fra KrF om at regjeringen må vurdere innspill til fremtidige oppgaver og ansvarsområder før forslaget om regionenes antall og størrelse legges frem våren 2008.

Regjeringspartiene ga uttrykk for at nye regioner med flere oppgaver var en reform for «mer folkestyre og mindre byråkrati». -Vedtakene betyr en milepæl for det folkevalgte mellomnivået. Det er et historisk brudd med utviklingen med at oppgaver som tidligere lå til fylkeskommunene er blitt flyttet til staten. Demokratiet blir styrket, sa kommunalminister Haga i Stortinget i dag.
Vedtaket innebærer at de nye regionene skal få større ansvar innen samferdsel, landbruk, miljøvern, forskning, næringsutvikling og regional planlegging. Det skal også overføres makt fra fylkesmennene til nye regioner som skal erstatte dagens fylkeskommuner.
Det er uklart hvor mange regioner som skal erstatte dagens fylker. Regjeringen skal legge frem forslag om den fremtidige geografiske inndelingen våren 2008. Regionsreformen skal gjennomføres fra 1. januar 2010.
 

av admin, publisert 10. mai 2007 | Skriv ut siden