Over 80 personer har sendt inn søknad til Global Future, men bare 30 personer får delta i prosjektet, melder Sørnett.  -Vi er veldig fornøyd med at så mange søkte, og det er flere som er godt kvalifisert, sier prosjektleder for Global Future, Helen Stie i NHO-Agder. Forventningen lå på  50 til 60 søknader. Listen over hvem som får være med er klar 10. juni.

De som plukkes ut skal representere forskjellige land i verden og omfatte både kvinner og menn. Deltakerne blir plukket ut fra begge Agder-fylkene. Global Future vil innkalle inn de aktuelle personene til intervju. - Vi vil prøve å finne personer som har ambisjoner og talent, sier Stie til Sørnett. 
Formål
Global Future er talentmobilisering av innvandrere med høyere utdanning på Sørlandet. Prosjektet skal bidra til at høyt kvalifisert arbeidskraft, som til nå ikke er tatt i bruk, kvalifiseres til stillinger og styreverv som gir vekst og langsiktig verdiskaping i landsdelen.
Målgruppe
Målgruppen for Global Future er innvandrere med høyere utdanning i aldersgruppa 30-50 år. Programmet skal favne ledertalenter, styrekandidater og personer med spisskompetanse. Deltakerne kan være personer som i dag har relevant jobb i forhold til utdanningen sin, selvstendig næringsdrivende, arbeidsledige eller personer som er overkvalifisert for det de arbeider med i dag.
Prosjektpartnere
Partnerskapet bak Global Future består av: Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Cultiva, LO i Aust- og Vest-Agder, NAV Aust og Vest-Agder, Høgskolen i Agder, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Innovasjon Norge, Adecco, Kristiansand, Kristiansand kommune, Arendal kommune, KS Agder, NHO Agder

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2007 | Skriv ut siden