Da landets rådmenn avholdt sitt Rådmannslandsmøte i Oslo 9. mai ble Vest-Agder fylkeskommunes fylkesrådmann Tine Sundtoft valgt inn i det påtroppende rådmannsutvalget. Sørlandet er sterkt representert i utvalget ettersom rådmann Harald Danielsen fra Arendal kommune valgt til ny leder .-Rådmennene gjør et uvurderlig arbeid, sa Halvdan Skard, leder i KS. Han trakk spesielt frem rådmennenes deltagelse i diskusjonen rundt regionreformen, arbeidet med gjennomføringen av NAV-reformen, samt innføringen av Kunnskapsløftet.

Det nye rådmannsutvalget har følgende sammensetting:
Leder:
Harald Danielsen - Arendal kommune
Nestleder:
Arne Johansen - Harstad kommune
Medlemmer:
Tine Sundtoft - Vest-Agder fylkeskommune
Lovisa Midtbø - Masfjorden kommune
Anne Welle - Saltdal kommune
Kurt Orre - Nøtterøy kommune
Inge Nordeide - Trondheim kommune 

av admin, publisert 11. mai 2007 | Skriv ut siden