Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag hvilke idrettsanlegg i Vest-Agder som skal motta tippemidler. Det er til denne utdelingen innkommet 85 søknader med en samlet søknadssum på 109 486 000 kroner. Hovedutvalget hadde denne gangen 23 017 000 kroner å fordele.  23 anlegg mottar denne gang midler. Årets søkermasse for ordinære anlegg er ganske lik fjorårets.  For andre gang kom den godkjente søknadssummen over 100 millioner kroner. Kristiansand, Mandal og Lyngdal kommune har det største søknadstrykket. Bare en kommune, Songdalen, hadde ingen søknader i år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2007 | Skriv ut siden