Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune fra i år skal utdele to nye stipend og en ny pris. I tillegg økes de eksisterende fire kunstnerstipendene og idrettstipendet fra 25 000 kroner til 40 000 kroner. Hovedutvalget godkjente også regelverket for de nye stipendordningene. Bakgrunnen for utvidelsen er at fylkestinget i forbindelse med behandlingen av budsjettet for i år besluttet å øke pris- og stipendmidlene med 250.000 kroner.

De to nye stipendene er:
Et arbeidsstipend for yngre kunstnere; kunstnere under 40 år, 100.000 kroner. 
Et utvekslingsstipend/reisestipend for kunstnere, 50.000 kroner.
Den nye prisen er:
En frivillighetspris for regionalt arbeid med barn og unge, 25.000 kroner.
 
Dermed har hovedutvalg for kultur og utdanning totalt disse stipendene og prisene til fordeling fra og med 2007:
Fylkeskulturprisen: kr. 50.000 pluss et kunstverk
Estetikkprisen: kr. 25.000 pluss et kunstverk
Frivillighetspris: kr. 25.000
Kunstnerstipend, 4 stk.: a` kr. 40.000
Idrettsstipend: kr. 40.000
Arbeidsstipend for kunstnere: kr. 100.000
Arbeidsstipend for yngre kunstnere: kr. 100.000
Utvekslingsstipend/reisestipend: kr. 50.000

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2007 | Skriv ut siden