Hun viste til at lover som Plan- og bygningsloven, Friluftsloven og Festeloven. -Disse benyttes av lokal- og fylkespolitikere for å forme det samfunnet som vi med vår ulike partitilhørighet mener er best. Lovverket gir rom for skjønn og vi utøver skjønn ut fra eget politisk ståsted. Men kanskje er det ikke til å komme forbi at arealforvaltning kan lide under at nærhetsprinsippet kan bli for nært. Aktuelle og viktige samfunnsinteresser overskygger det langsiktige perspektivet. Det vi foretar oss er som oftest irreversibelt og derfor må vi ha fokus inn i et tidsbilde som går langt ut over vår tid. Det er for lett å tenke at vi har jo så mye natur i dette landet, sa Runden.
Hun reiste spørsmålet om det er mulig å kombinere utvikling med sikring og vern av arealer. -Kan ikke sikring av arealer være en ressurs i økonomisk sammenheng? Rekreasjon for de mange, i stedet for verdistiging for de få kan bli viktig i framtidas kamp om arbeidskraften, spurte hun.
Hun trakk fren tidligere statsråd Victor Normann har i en flere siders artikkel i Fædrelandsvennen med tittel ”Strandsonen – Sørlandets indrefilet” skrev: -Blindleia er en felles ressurs for landsdelen som vi ikke utnytter ved å la den være privatisert. Å sikre Strandsonen er en like viktig del av arbeidet med å utvikle landsdelen som å reise kultur- og utdanningsbygg.”
-Jeg mener han har helt rett, slo fylkesvarordføreren fast.
-Vi må derfor slutte å behandle friluftsloven som likegyldighetsloven - et begrep som Fylkesmannen i Vest-Agder brukte da han på midten av 90-tallet ga ut en brosjyre som stilte spørsmål om friluftsloven var blitt likegyldighetsloven. Også fylkestinget i Vest-Agder var til dels der. Det var liksom ikke så farlig. Men dette har snudd. Hvorfor? Fordi knappheten på arealer etter hvert ble så tydelige for alle og fordi en innså at dette måtte angripes planmessig, sa hun.
Runden mente at politikere kan fremheve et saksområde hvis de vil. I den sammenheng pekte hun på flere virkemidler. Ett er å gi det politisk oppmersomhet. Et er å vektlegge det i planleggingen. Andre virkemidler er økonomi, kompetanse og samhandling.

av admin, publisert 31. mai 2007 | Skriv ut siden