– Prosjektet blir betydelig dyrere enn først beregnet, men jeg vet ikke noen endelig sum. Det er snakk om flere millioner kroner. Til tross for forsinkelsene raset forårsaket, holder vi fast på å være ferdig med strekningen fra Kjørrefjord til Sande 1. november 2008, sier prosjektleder Kjell Soltvedt i Statens vegvesen til Farsunds Avis.  Han understreker at det er vegvesenet som vil ta ekstraregningen, når den kommer. De økte kostnadene vil heller ikke vil få noen konsekvenser for de andre prosjektene i Listerpakken.
Det er planer om å fortsette arbeidene videre fra Sande og utbedre den eksisterende riksvei 465 frem til Ulland for cirka 120 millioner kroner. Denne delen av Listerpakken er imidlertid ikke finansiert, og det foreligger ingen konkrete planer om når det blir oppstart her.

av admin, publisert 8. mai 2007 | Skriv ut siden