Gjennom VRI får Agder nå et nytt grep for å fremme samspill mellom næringsliv og forskning. Fylkesutvalget fattet 5. juni en prinsippavgjørelse om at Vest-Agder Fylkeskommune vil delta i VRI programmet. VRI er en forkortelse for virkemidler for regional forskning og utredning og innovasjon.
Hovedmålene for det nye programmet VRI-Agder er flersidig. Det skal bidra til å øke verdiskapningen i næringslivet. Det skal øke kvaliteten på samhandlingen og kunnskapsutviklingen mellom næringslivet og det regionale universitetsmiljøet. Videre skal det analysere hvordan ulike typer av kunnskapsutvikling og læring bidrar til økt innovasjon og verdiskaping på Agder
I februar etablerte partnerskapet på Agder en egen styringsgruppe og arbeidsgruppe som skulle klargjøre en søknad til Norges Forskningsråd på en VRI satsing i Agder. Styringsgruppen har bestått av Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, NHO, den regionale representanten til Norges Forskningsråd, LO Vest-Agder, Høgskolen i Agder og Agderforskning. Søknaden fra Agder ble sendt Norges forskningsråd i midten av mai.
Forskningsrådet har for de neste tre årene forpliktet seg til å bevilge 142 av millionene som skal brukes i denne regionale investeringen i innovasjon. Et tilsvarende beløp skal satses av næringsliv og fylkeskommuner. Prosjektene starter opp like over sommeren. Styringsgruppen for Agder vil avholde et oppstartsmøte 3. juli.
Inge Bartnes
Inge Bartnes
- Dette er en forberedelse i forhold til den overføring av oppgaver til regionene som regjeringen tar sikte på gjennom forvaltningsreformen. Her vil regionenes rolle i forskningen være en viktig del, sier statssekretær Inge Bartnes. 
Det er fylkeskommunene som administrere de fleste prosjektene for å iverksette samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter. Fylkene går inn for å styrke de områder av sitt næringsliv hvor de har spesielle forutsetninger for å lykkes med innovasjon.

av admin, publisert 26. juni 2007 | Skriv ut siden