I forbindelse med en reguleringssak for Odderøya, ønsker Kristiansand kommune å tilrettelegge for etableringen av Vest-Agder-museet IKS, sammen med Quartfestivalen som knutepunktsinstitusjon og Kilden teater- og konserthus med mer på Odderøya i Kristiansand. Dette er i tråd med hva Vest-Agder museet IKS selv ønsker. Også hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø sluttet seg til dette tidligere denne uken. Hovedutvalget går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge en million kroner som et starttilskudd for å etablere museet i ”Kompetansebygget” samt til å utvikle Vest-Agder-museet som allsidig opplevelsesarena i hele Vest-Agder. Fylkestinget avgjør saken 18. juni.

I forbindelse med etableringen av Vest-Agder-museet IKS i september 2005, ble det besluttet at museets administrasjon skulle ligge i Kristiansand. Museets styre og direktør har jobbet med saken ut i fra to mulige lokaliseringer. Den ene løsningen var å samlokaliseres med museets største avdeling på Kongsgård i Kristiansand, tidligere Vest-Agder Fylkesmuseum. Den andre løsningen var å etablere museet i et av byggene på Odderøya som Kristiansand kommune har overtatt fra Forsvaret. Det er nå lagt til rette for at lokaliseringen blir på Odderøya
Vest-Agder-museet er et konsolidert kulturhistorisk museum med avdelinger i seks av fylkets 15 kommuner. Museet er organisert som et IKS, eid av alle kommunene i Vest-Agder, samt Vest-Agder fylkeskommune. Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune er de største eierne med henholdsvis 50 prosent og 20 prosent eierandel i museet.
En av museets hovedutfordringer vil være å tilrettelegge for varierte museumsopplevelser. Museets avdelinger fremstår i dag som gammeldagse. Museumsreformen har som en av målsettingene å gjøre museene til mer samfunnsaktuelle opplevelsesarenaer. Museene som opplevelsesarenaer trenger ikke å bli kjedelige om en greier å kombinere det ekte med å tilrettelegge for en bedre og allsidig museumsopplevelse for alle lag av befolkningen. Museumssesongen bør også utvides fra å være en sommeraktivitet til å bli en helårsaktivitet.
Ved etableringen av Vest-Agder-museet på Odderøya har en nå en unik mulighet for å lage et nytt museum. En åpner også muligheter til å trekke til seg nye brukergrupper fra både næringsliv, sponsorer og reiseliv.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juni 2007 | Skriv ut siden