Fylkestinget besluttet i dag at Agder-fylkene bør inngår i samme region når landet fra 2010 skal inndeles i regioner. Fylkestinget åpner også for at en eventuelt større region kan både strekke seg østover og vestover dersom den nasjonale prosessen fører til behov for større regioner.  Det må også kunne gjennomføres grensejusteringer som følge av at hver regions yttergrenser bør falle sammen med naturlige arbeids-, bolig- og serviceregioner. Skulle en forsterket såkalt fylkesmodell vedtas, går fylkesutvalget inn for at Agder blir en region.

Programmet planlegges å bli på rundt 170 sider med et opplag på 50 000. Det skal omtale samtlige av Kildens egenproduserte arrangementer i 2012, riksteateroppsetninger og kulturhusarrangementer sammen med priser og åpningstider . Det skal også inneholde fakta om Kilden, litt historikk, presentasjon av ansatte, informasjon om Kilden dialog, kurs og konferansefasiliteter, kafè-virksomhet og mye mer.

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Regionalsjef Kjell Abildsnes, telefoner 38 07 45 51 / 909 72 181
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Thore Westermoen, telefon 38 07 45 18 / 909 25 978

Byremo 30. august 2011
Informasjonstjenesten
Jan Torkelsen

fu84-11a


av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2007 | Skriv ut siden