Stortinget har vedtatt endringer i valgloven. Den viktigste endringen er at velgere som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Alle må derfor ta med legitimasjon når de skal stemme, både ved forhåndsstemmegivningen og på valgdagen 10. september.Dersom en velger blir spurt om å vise legitimasjon og ikke har dette med, vil velger ikke få stemme.

Det er derfor viktig at velgere som ikke har legitimasjon, skaffer seg dette. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde. Et unntak fra kravet om å vise legitimasjon, er at velgere som oppholder seg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan få ansatte ved institusjonen til å bekrefte sin identitet.
Andre viktige endringer er:
  • På valgdagen 10. september må velgerne stemme i den kommunen de er manntallsført, det vil si den kommunen de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni 2007
  •  Valgstyrene skal sørge for at alle som er innført i manntallet, og som er registrert bosatt innenriks (unntatt Svalbard og Jan Mayen) får tilsendt valgkort.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2007 | Skriv ut siden