Da fylkestinget i Aust-Agder i går drøftet regionreformen gikk et flertall inn for en storregion som i tillegg til Agder-fylkene består av Telemark og Vestfold. Et mindretall i fylkestinget ville åpne for en region  av kun Agder-fylkene, eller også med Telemark. I løpet av debatten ga imidlertid flere av representantene uttrykk for at det ikke er stor sannsynlighet for at det blir så store regioner som fylkestingspolitikerne ønsker. Noen tror også at regjeringen kommer til å tvinge frem en sammenslåing av Agder-fylkene.

Under debatten ble det også klart at Høyre og Fremskrittspartiet står på sine partiprogrammer om å ha to folkevalgte nivåer i Norge og nedlegge fylkesnivået. Flertallet gikk imidlertid inn for å beholde tre folkevalgte nivåer gjennom en regionmodell med færre, større og sterkere regioner. Flertallet mener også at de nye regionene må få betydelige oppgaver utover det som er foreslått i regjeringens forslag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2007 | Skriv ut siden