Kvinesdal kommunestyre vedtok i sist møte enstemmig at kommunen vil stå som utbygger av det første byggetrinnet for en besøksgruve i det gamle gruvesamfunnet Knaben. Vest-Agder fylkeskommune vil delta i et spleiselag med kommunen for å kunne åpne deler av det gamle gruveanlegget for besøkende. Også staten som eier anlegget vil bidra med midler til blant annet opprusting av heistårnet over gruven som mange anser som selve landemerket for anlegget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2007 | Skriv ut siden