Fylkesutvalget fattet i sist møte en prinsippavgjørelse om at Vest-Agder Fylkeskommune vil delta i VRI programmet. VRI er en forkortelse for virkemidler for regional forskning og utredning og innovasjon. Hovedmålet for VRI er å fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling, særlig mellom bedrifter og forsknings- og utredningsinstitusjoner, og bidra til en forsterket forsknings og utredningsinnsats i og for regionene.  Prosjektet er en videreføring av tidligere prosjekter og programmer i samarbeid mellom fylkeskommunene og Norges forskningsråd.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. juni 2007 | Skriv ut siden