Samferdselssjef Leif Storsve i Vest-Agder fylkeskommune orienterte i dag deltakerne på en nasjonal konferanse for ledere og sekretærer i fylkeskommunale råd for funksjonshemmede om samferdselssatsinger i Vest-Agder. Han presenterte erfaringer om betydningen av helhetlig planlegging og gjennomføring av tiltak for universell utforming med konferansedeltakerne. Fra flere av dem ble fylkeskommunens innsats omtalt i rosende ordelag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juni 2007 | Skriv ut siden