Da den fylkeskommunale videregående skolevirksomheten i Flekkefjord ble samlet i moderniserte lokaler på Uenes ble de gamle undervisningslokalene på Trellebakken frigjort. Kort tid etter i 2000 etablerte Vest-Agder fylkeskommune sammen med kommunen Flekkefjord IT&Kompetansesenter – FIKS på Trellebakken. Etter seks år der har denne virksomheten nå flyttet inn i nye lokaler som er blitt spesielt tilrettelagt i bygningsmassen etter den fraflyttede Flekkefjord Slipp. Under åpningsarrangementet i dag ble det fra flere hold fremhevet at fylkeskommunen har vært en nødvendig og sentral drivkraft for det som nå heter Signaler Flekkefjord Næringshage AS.

Sigvart Bariås, som er rådgiver i næringsseksjonen, har vært fylkeskommunens representant i det samarbeidet som har pågått med flere parter i Flekkefjordsregionen om den nye
Sigvart Bariås gratuleres
Sigvart Bariås gratuleres av ordfører Sigmund Kroslid og fylkesordfører Thore Westermoen
næringshagen. Da det ble behov for en ny daglig leder for næringshageprosjektet tidligere i år ble han utleid fra fylkeskommunen i deltid for å ivareta oppgaven frem til ny leder er på plass. Flekkefjords ordfører Sigmund Kroslid roste Bariås for innsatsen og den kompetanse og innsikt han har tilført arbeidet og virksomheten.
Fylkesordfører Thore Westermoen uttrykte glede over å kunne være til stede på et åpningsarrangement som bekrefter at planer og intensjoner blir virkeliggjort på en svært positiv måte. -Fylkeskommunen er opptatt av å få utviklet en god og offensiv infrastruktur for næringsutvikling i fylket. Med den nye næringshagen i Flekkefjord er et nytt viktig ledd i dette på plass, sa fylkesordføreren.
Westermoen roste navnevalget Signal. Han ser næringshagen som et signal om viktigheten av å satse på nyskaping og entreprenørskap. Den er også et signal om at omstilling er nødvendig. Den signaliserer at i næringshagen er det hjelp å få og at det å gi slik hjelp er høyt prioritert Sist, men ikke minst, er den et signal om at samarbeid er svaret.
Signaler logo
Les mer om Signal Flekkefjord Næringshage på www.signaler.no

av admin, publisert 5. juni 2007 | Skriv ut siden