Fylkestinget etablerte i 1997 Vest-Agder råd for folkehelse. Siden den gangen har fylkeskommunen drevet et omfattende folkehelsearbeid gjennom partnerskapet Folkehelse i Agder og i egen regi. I et møte denne uken presiserte fylkesutvalget at fylkeskommunen må sikre et samlet folkehelsegrep i egen virksomhet. Videre må en sørge for god politiske forandring. Fylkesutvalget vil at fylkeskommunen skal ta en ledende rolle i det regionale folkehelse- og levekårsarbeidet. Det tas sikte på å få nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede den politiske forankringen av folkehelsearbeidet.

Folkehelse i Agder ble etablert i 2004 som et partnerskap mellom Vest-Agder Folkehelse i Agder-logofylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, fylkesmennene, Sørlandet sykehus, Høgskolen i Agder og 24 av de 30 kommunene i Agder-fylkene. Partnerskapet fordeler 2,25 millioner kroner til kommunens folkehelsearbeid og bidrar i tillegg med betydelige tiltaksmidler. Det er også utarbeidet en verdiplattform som ligger til grunn for partnernes egne aktiviteter.
Vest-Agder fylkeskommune har et omfattende folkehelsearbeid knyttet til programmer og prosjekter i tillegg til arbeidet i de enkelte enhetene i fylkeskommunens samlede virksomhet. Utfordringene fremover er knyttet til å tydeliggjøre enda bedre fylkeskommunens rolle som tilrettelegger og aktør i det regionale folkehelsearbeidet innen både stab, tjenesteenhetene og den politiske virksomheten.

av admin, publisert 8. juni 2007 | Skriv ut siden