Fylkesutvalget bevilget i et møte denne uken 850.000 kroner til utvikling av det gamle gruvesamfunnet på Knaben øverst i fjellheimen i Kvinesdal kommune. 750.000 kroner av midlene ytes som tilskudd til første byggetrinn av en planlagt besøksgruve. De øvrige 100.000 kroner er et tilskudd til gjennomføring av en mulighetsstudie for Knaben-området. Det forutsettes at kommunen bidrar med minst et tilsvarende beløp. Staten har også signalisert å ville bidra med midler til blant annet å sette i stand heistårnet over gruveanlegget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juni 2007 | Skriv ut siden