Foreningen Sydspissen med IKON Forum arbeider for å etablere Innkjøpsakademiet, et studietilbud innen innkjøp for næringslivet på Agder. Innkjøpsakademiet skal være et samarbeid med Høgskolen i Agder med tilbud om videreutdanning på høgskolenivå som gir studiepoeng. HiA skal stå som faglig ansvarlig for Innkjøpsakademiet og tilby undervisningen. Fylkeutvalget har nå besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal yte et engangstilskudd på 150 000 kroner fra regionalutviklingsmidlene til etableringen av akademiet.

av admin, publisert 7. juni 2007 | Skriv ut siden