Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe aksjer for inntil 42.000 kroner og yte et ansvarlig lån på inntil 258.000 kroner til Flekkefjord Produkter AS. Fylkesutvalget besluttet dette i forrige uke og forutsetter samtidig at Flekkefjord-, Kvinesdal- og Sirdal kommuner tilfører Flekkefjord Produkter AS finanskapital for til sammen inntil 300.000 kroner. Flekkefjord Produkter AS er en arbeidsmarkedsbedrift for yrkeshemmede. Fylkeskommunen eier vel ti prosent av bedriften.

Etter 2002 og frem mot 2003/2004 hadde arbeidsmarkedsbedriften problemer. Virksomheten endte i tap. Endringer i ledelsen og styret ble gjennomført i 2005. Etter dette ble nye markedstilpasninger gjennomført. Nå viser bedriften positiv utvikling. Selskapet har både vilje og evne til å ta fatt på nye utfordringer med tanke på lønnsom vekst.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. juni 2007 | Skriv ut siden