Selskapet vil ha en aksjekapital på 100.000 kroner. Vest-Agder fylkeskommunes andel utgjør to tredjedeler og Kristiansand kommunes den resterende tredjedelen. Det åpnes for at selskapet kan få flere kommuner som eiere og at Aust-Agder fylkeskommune kan komme med.
Selskapet vil ha som formål å tilby kollektiv persontransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal ikke selv primært utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester. Det nye selskapet skal bygge videre på fylkeskommunens erfaringer med Vest-Agder Kollektivtransport.
Aksjonæravtalen legger opp til at samarbeidet skal være permanent, men skisserer i første omgang en forpliktelse frem til 31.desember 2009. Deretter kan dette endres dersom det er hensiktsmessig.
Det tas sikte på at det nye selskapet skal være operativt fra 1. oktober i år, eller snarest mulig deretter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2007 | Skriv ut siden