Fylkestinget understreker at, med utgangspunkt i de oppgraderte planene for den aktuelle veiparsellen, må E39 Vigeland - Osestad få en oppstartsbevilgning på 20 millioner kroner i 2008 og midler til sluttføring i 2009. Det vil være i samsvar med det gjeldende handlingsprogrammet.
Vest-Agder fylkeskommune har avtalt med Region Sør å foreta en kvalitetsutredning for parseller på begge sider av Vigeland - Osestad. Dette gjennomføres for å følge opp et lokalt og regionalt ønske om å etablere en god planberedskap for videre utbygging av E39 i området. Fylkesrådmann Tine Sundtoft berømmer Statens vegvesen Region Sørs vilje til å bidra til planprosessen. Hun etterlyser imidlertid en statlig vilje til å heve rammene slik at tempoet i utbyggingen kan økes betraktelig.

av admin, publisert 19. juni 2007 | Skriv ut siden