Fylkestinget vedtok tirsdag at fylkeskommunen ikke skal igangsette flere lånefinansierte prosjekter enn de som er politisk vedtatt før gjeldsbyrden er redusert betraktelig. Det overskuddet som det er budsjettert med for årene 2007 til 2010 vil fylkestinget skal benyttes til finansiering av prosjekter som er budsjettert eller settes av på disposisjonsfond for å styrke driftsbudsjettene i perioder med renteøkning. Fylkeskommunen vil få sterkt økende rente- og avdragskostnader i løpet av årene 2007 til 2010 som følge vedtatte investeringer for til sammen over 700 millioner kroner. Fylkesrådmann Tine Sundtoft skriver i et saksfremlegg at fylkeskommunens økonomi fremover er meget sårbar i forhold til endringer i rentenivået.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2007 | Skriv ut siden