Alle elever på annet trinn i videregående skal få gratis læremidler fra neste skoleår. Ordningen, som er vedtatt av Regjeringen, utvides deretter med tredje trinn for skoleåret 2008/2009 og med første trinn det påfølgende året. Etter at Aftenposten har foretatt en rundspørring over hele landet er det blitt klart at alle fylkeskommuner vil iverksette en utlånsordning. Det er ingen fylkeskommuner, deriblant Vest-Agder, som ser seg råd til å gi elevene bøker til odel og eie.

I Vest-Agder er alle de fylkeskommunale videregående skolene stilt fritt til å disponere midlene til læremidler. I følge utdanningsavdelingen vil samltlige skoler praktisere en utlånsordning.

Både Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet ønsker, i følge Kommunal Rapport, primært et bokstipend, slik at elevene kan kjøpe bøker selv, notere i dem så mye de vil og ta dem med seg videre i utdanningen, hvis de ønsker det.  NHOs bransjeorganisasjon for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia, har imidlertid advart mot gratis lærebøker. Den viser til erfaringene i Danmark, der gratisprinsippet har ført til at lærebøkene blir åtte til ti år gamle, før de skiftes ut.

av admin, publisert 12. juni 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer