Fylkestinget åpnet i sist møte for etablering av Vest-Agder-museet IKS på Odderøya. Bakgrunnen for dette er at Kristiansand kommune i forbindelse med en reguleringssak ønsker å tilrettelegge for etablering av museet, sammen med blant annet Quartfestivalen og Kilden teater- og konserthus på Odderøya i Kristiansand. En slik etablering er i tråd med hva Vest-Agder museet IKS selv ønsker. Fylkestinget bevilget en million kroner som et starttilskudd for å etablere museet i ”Kompetansebygget” samt til å utvikle Vest-Agder-museet som en allsidig opplevelsesarena i hele Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2007 | Skriv ut siden