Hovedutvalg for kultur og utdanning godkjente i sist møte en samarbeidsavtale mellom Kvadraturen skolesenter og Sørlandets Maritime videregående skole. Kvadraturen skolesenter vil gjennom avtalen kunne gi sine elever opplæring på skipet som Sørlandets Maritime videregående skole disponerer ved at de blir med på tokt og får virkelighetsnær opplæring om bord. Enkeltelever i Vest-Agderskolen som trenger spesialundervisning og et døgntilbud, vil også kunne bli tilbudt en plass ved Sørlandets Maritime videregående skole. Sørlandets Maritime videregående skole får til gjengjeld benytte verkstedene ved Kvadraturen skolesenter til den delen av opplæringen som ikke kan foregå om bord.

Sørlandets Maritime videregående skole driver videregående opplæring innen teknikk og
Sørlandets Maritime videregående skole i Randesund Foto Sørlandets Maritime videregående skole
Sørlandets Maritime videregående skole i Randesund Foto Sørlandets Maritime videregående skole
industriell produksjon og tilbyr Vg 1 teknikk og industriell produksjon og Vg 2 sjøfartsfag. Skolen har godkjenning for inntil 60 elever.  Elevene bor om bord i båten og opplæringen foregår i stor grad også på skolens skip. Skolen har nå fått nytt skip og dette gir muligheter for utvidet elevtall og flere aktiviteter. Fylkeskommunen har hatt samarbeid med Sørlandets Maritime videregående skole om sikkerhetskurs og annen skolering i mange år.
Det planlegges også samarbeid om sensorarbeid, fagutvikling, rekruttering og utnyttelse av lærerkrefter.

av admin, publisert 4. juni 2007 | Skriv ut siden