I fjor bevilget fylkeskommunen midler fra sine konsesjonskraftinntekter til 37 prosjekter på til sammen rundt 15 millioner kroner. Midlene ble brukt til prosjekter for regional utvikling sammen med et bredt spekter av partnere. Målet med de regionale utviklingsmidlene – konsesjonskraftmidlene - er å bidra til å realisere de mål for regional utvikling som er nedfelt i fylkesplanen for Vest-Agder og fylkeskommunens økonomiplan og stimulere til partnerskap, særlig med næringslivet og kommunene.

av admin, publisert 19. august 2009 | Skriv ut siden